Тенекеджийски работи:

Обшивки с поцинкована ламарина или ламарина с PVC покритие, доставка и монтаж улуци, водосточни тръби, казанчета.

 

Ремонтно строителни работи:

Реконструкция, модернизация, текущо поддържане саниране на жилищни сгради и вили.

 

 

Строителство на сгради и съоръжения:

Груб строеж, изкопни работи, кофражни, зидарски, армировъчни и бетонови работи

 

Технически работи:

-изготвяме количествени сметки по проект
-изготвяме количествено-стойностни сметки по проект
-изготвяме единични цени
-консултираме инвеститори по всички етапи на инвестиционния процес