Етапи на строително-инвестиционния процес

 В този раздел предоставям информация за необходимите и задължителни етапи, през които преминава строително-инвестиционния процес, и които трябва да има предвид възложителя, преди да предприеме инвестиционните си намерения.

Проучване и проектиране

Съгласуване и одобряване на инвестиционния процес

Разрешаване на строителство

Строителство

Завършване на строителство. Разрешение за ползване