Цени за офериране

При одобряване на офертата сключваме договор с клиента и приспадаме сумите, получени за офериране, което дава спокойствие и на двете страни.

Изготвяне на обща цена по количествена сметка предоставена от клиента:
  • БЕЗПЛАТНО

Посещение на обекта, направа на подробна количествена сметка и остойностяването  на строително монтажни ремонтни работи:
  • 50лв.

Изготвяне на подробна цена по количествена сметка предоставена от клиента:
Посещение на обект и изготвяне на обща цена за строително монтажни ремонтни работи:
  • 15лв.

  • 20лв.

мобилен телефон:

0896 898 825


email: 

atanasov.akan@gmail.com

Цените са за  гр.Варна без начислено ДДС.