Цени за офериране

При одобряване на офертата сключваме договор с клиента и приспадаме сумите, получени за офериране, което дава спокойствие и на двете страни.

Ремонт Строй Консулт ЕООД
Изготвяне на обща цена по количествена сметка предоставена от клиента:
  • БЕЗПЛАТНО ДО 30 ПОЗИЦИИ;

  • НАД 30 ПОЗИЦИИ ПО ДОГОВАРЯНЕ.

Посещение на обекта, направа на подробна количествена сметка и остойностяването  на строително монтажни ремонтни работи:
  • 100лв. ЗА ОБЕКТИ ДО 50м2;

  • ЗА ОБЕКТИ НАД 50м2 ПО ДОГОВАРЯНЕ.

Изготвяне на подробна цена по количествена сметка предоставена от клиента:
Посещение на обект и изготвяне на обща цена за строително монтажни ремонтни работи:
  • 50лв. ДО 30 ПОЗИЦИИ;

  • НАД 30 ПОЗИЦИИ 2.50лв./м2  бруто площ НА ОБЕКТА.

  • 70лв. ЗА ОБЕКТИ ДО 50м2;

  • ЗА ОБЕКТИ НАД 50м2 ПО ДОГОВАРЯНЕ.

мобилен телефон:

0896 898 825


email: 

atanasov.akan@gmail.com

Цените са за  гр.Варна без начислено ДДС.