Цени за офериране

При одобряване на офертата сключваме договор с клиента и приспадаме сумите, получени за офериране, което дава спокойствие и на двете страни.

Ремонт Строй Консулт ЕООД
Изготвяне на обща цена по количествена сметка предоставена от клиента:
Изготвяне на подробна цена по количествена сметка за част предоставена от клиента :
  • БЕЗПЛАТНО ДО 30 ПОЗИЦИИ;

  • НАД 30 ПОЗИЦИИ ПО ДОГОВАРЯНЕ.

  • до 300 м2 бруто площ - 250лв.;

  • от 300м2 - до 700м2 бруто площ - 300лв. + 15 % за горницата от 300м2;

  • от 700м2 - до 1000м2 бруто площ - 360лв. + 13 % за горницата от 700м2;

  • от 1000м2 - до 2000м2 бруто площ - 399лв. + 10 % за горницата от 1000м2;

  • над 2000м2  бруто площ - по договаряне.

Изготвяне на подробна количествена сметка за част и обща цена за обекта:
Изготвяне на подробна количествена сметка за част и остойностяването  на СМР:

мобилен телефон:

0896 898 825


email: 

atanasov.akan@gmail.com

  • 1,80лв./м2  бруто площ

  • 2,65лв./м2  бруто площ

Посочените цени са без ДДС.