Цени за офериране

При одобряване на офертата сключваме договор с клиента и приспадаме сумите, получени за офериране, което дава спокойствие и на двете страни.

Изготвяне на обща цена по количествена сметка предоставена от клиента:
Изготвяне на подробна цена по количествена сметка предоставена от клиента:
  • БЕЗПЛАТНО

  • до 300 м2 бруто площ - 150лв.

  • от 300м2 - до 700м2 бруто площ - 200лв. + 15 % за горницата от 300м2

  • от 700м2 - до 1000м2 бруто площ - 260лв. + 13 % за горницата от 700м2

  • от 1000м2 - до 2000м2 бруто площ - 299лв. + 10 % за горницата от 1000м2

  • над 2000м2  бруто площ - по договаряне

Изготвяне на подробна количествена сметка и обща цена за обекта:
  • 0,80лв./м2  бруто площ

Изготвяне на подробна количествена сметка и остойностяването  на СМР:
  • 1,65лв./м2  бруто площ

мобилен телефон:

0896 898 825


email: 

atanasov.akan@gmail.com

Посочените цени са без ДДС.