Търсене
  • Andrian Atanasov

Количествена сметка, за "кво" ми е ?

Актуализирано: 10.12.2021 г.

Количествената сметка е основна база за остойностяването на строително монтажните работи свързани със строителството или строително ремонтните работи. Важно е да бъде изготвена подробно и отговорно от специалисти, които са отлично запознати с технологията на строителството.

Включените СМР в тази сметка се визуализират по обем. В подробната количествена сметка са описани всички дейности, които в много случаи са известни само на изпълнителите. Това е важно! Получените количествени сметки от проектантите са в повечето случаи обобщени.

Коректно изготвената подробна количествена сметка позволява пълен лесно изпълним контрол на обема на строително-монтажните работи.
8 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички