Търсене
  • Andrian Atanasov

Единични цени на строително-монтажни работи

Актуализирано: 10.12.2021 г.

При ремонтите и при санирането е значително по трудно да се състави и да се докаже "справедлива пазарна цена" за извършена строителна услуга. Всеки ремонт се изпълнява при специфични условия и тези условия влияят върху разходите за труд, за материали, а също и за управление на процеса.

Преди да се договорят за ремонт, възложителят и изпълнителят трудно могат да определят количествата, но би трябвало да се договорят за цените. Препоръчително е всеки сам да определи цени за видовете ремонтни работи, които ще бъдат изпълнявани и тогава да пристъпят към договаряне. Това предполага всеки да извърши проучване за пазарни цени и да си изработи анализни единични цени да сравни резултатите и едва тогава да се договарят.


Ремонтните единични цени за аналогични видове работи са винаги по високи от цените за ново строителство, защото производителността на труда е по-малка и разходът на материали е по висок. Работата се изпълнява в ограничени пространства, необходимо е повече внимание и по-стриктни мерки за безопасност. Материалите се доставят в по-ограничени количества, които не могат да се изчислят достатъчно точно.

извадка от "Ценообразуване за строителство и ремонти" издателство СЕК

9 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички