Запознаване с дейността на фирма

ОБЕКТИ: Пресъединяване на тераса
 

Документи нужни за приобщаване на балкон към стая.

 

  • решение от общото събрание на собствениците и изрично писмено съгласие от всички собственици - непосредствени съседи на обекта /т.е. отгоре, отдолу, отстрани/;

  • становище от инж. - конструктор

  • издаване на разрешение за строеж в кметството.

ОБЕКТИ:
Основен ремонт в панелен апартамент

 

 

ОБЕКТИ:
Довършителни работи