DSC00485.JPG

ВОДОПРОВОД ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ -ОБОСОБЕНА ЧАСТ КУХНЯ. СТАРА ТРЪБА