DSC00593.JPG
DSC00593.JPG

DSC00600.JPG
DSC00600.JPG

DSC00485.JPG
DSC00485.JPG

ВОДОПРОВОД ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ -ОБОСОБЕНА ЧАСТ КУХНЯ. СТАРА ТРЪБА

DSC00593.JPG
DSC00593.JPG

1/74
ОБЕКТИ:
Хидроизолация на изба и обособяване за кухненско помещение


 

ОФОРМЯНЕ ВЕРАНДА
ОФОРМЯНЕ ВЕРАНДА

ЗИДАРИЯ С ИТОНГ НА ТЪНКА ФУГА

ФУНДАМЕНТ ЗА БАСЕИН
ФУНДАМЕНТ ЗА БАСЕИН

ВиК инсталация
ВиК инсталация

ВиК инсталация баня, направена от МАЙСТОР - АМАТЬОР

ОФОРМЯНЕ ВЕРАНДА
ОФОРМЯНЕ ВЕРАНДА

ЗИДАРИЯ С ИТОНГ НА ТЪНКА ФУГА

1/154
ОБЕКТИ:
Ремонтни работи в еднофамилна къща
 

 

БАНЯ
БАНЯ

СВЪРЗВАНЕ КЪМ НОВАТА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

КУХНЯ
КУХНЯ

НОВА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

КУХНЯ
КУХНЯ

ТЕЧ ОТ ВОДОПРОВОД

БАНЯ
БАНЯ

СВЪРЗВАНЕ КЪМ НОВАТА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

1/8
ОБЕКТИ: Ремонт водопроводни инсталации